Arbete

Företagande som berikar

Det finns gott om företagare i Järnboåsbygden, närmare 120. Skogsnäringen är omfattande, men här finns också företag inom områden som livsmedel, hantverk, vård & omsorg, tillverkning, kultur och konsultverksamhet av olika slag.

Småföretagen har alltid varit viktiga i bygden och många nyinflyttade har bidragit med kunskap och idéer som berikat bygden och utökat servicen. Men ännu finns luckor att fylla inom flera områden så nya företagare hälsas varmt välkomna! Bland annat finns här en stor potential inom naturturism. Har du ett redan existerande företag eller en affärsidé – Järnboåsbygden kan vara platsen att förverkliga och utveckla ditt företag!

Yrkesgrupper/affärsverksamheter som saknas i Järnboåsbygden

  • Rörmokare
  • Murare
  • Skogsvårdsentreprenörer – plantering, röjning m.m.
  • Frisör
  • Hemservice – verksamma inom området för det allt populärare rutavdraget: snöskottning, gräsklippning, fönsterputsning och städning.
  • Plåtslagare
  • Naturturism – guider inom våra naturreservat, ridning, vandring etc.
  • Campingplats
  • Generationsväxling kan bli aktuellt inom något/några år i flera företag

Hösten 2010 startades företagsluncher. Sista torsdagen i månaden är alla välkomna till lunch i matsalen på Järnboås skola för att bygga nätverk, informera varandra och lyssna på föreläsare. Det pågår arbete för att kunna etablera ett företagshotell i Järnboås med kontorsplatser och gemensamma resurser för företagare.

Järnboås Weather