Bo och leva

Byskola med årskurs F-6, förskola och fritids, vacker natur, frisk luft, rikt företags– och föreningsliv samt bygdegemenskap
Järnboås – Drömmen om landet året runt.

Nya bostäder och servicepunkt

I Järnboåsbygden finns ett stort engagemang och under 2010 har boende, företag, föreningar och Nora kommunledning arbetat tillsammans med bygdeutveckling i Projekt Järnkraft. Arbete har bland annat lett till att planer på bygga bostäder i Järnboås är långt framskridna. En arkitekt skissar på lägenheter och äldreboende med närhet till skola och den Servicepunkt med butik och ombudsservice som också planeras. Ett aktiebolag är under bildande med uppgift starta servicepunkten. Förutom livsmedel kommer denna även att kunna tillhandahålla service såsom bank, frisör, post, apotek, systembolag och regelbundna besök av en mobil, fullt utrustad tandvårdsenhet och distriktssköterskemottagning.

Järnboås Weather