Kommunikationer och Bredband

3G-täckning och bredband finns framdraget till bygden. Ett fortsatt arbete för kanalisation med optofiber pågår.

Vägnätet, väg 767, som går från norr till söder genom Järnboåsbygden förbättrades för ett par år sedan vilket underlättat pendling till Nora, Örebro, Hällefors och Kopparberg. Under hösten 2010 asfalteras även väg 772 viket gör att resor till Lindesberg också underlättats.

Länstrafikens busslinje 305 trafikerar vägen Nora-Hjulsjö-Hällefors.

Järnboås Weather