Service

Holländska kontaktpersoner och mentorer underlättar flytten

För att underlätta för dig som flyttar till Järnboåsbygden från Nederländerna har vi holländska kontaktpersoner som kan hjälpa dig att få svar på frågor förmedla de kontakter du behöver. De har några års erfarenhet av att bo i Järnboås och kan berätta mer om hur det är att flytta och bo här och hur dagis, skola m.m. fungerar. Erfarna lärare i svenska som andra språk erbjuder i samarbete med lokala studieförbund kvällskurser i svenska. Som företagare kan du få hjälp att hitta en mentor som med sin kunskap och nätverk kan hjälpa dig i ditt företagande.

Järnboås Weather