Werk

Ondernemers verrijken de streek

Ondernemers zijn goed vertegenwoordigd in de streek, er zijn ongeveer 120 bedrijven. De bosbouw is een belangrijke bedrijfstak maar ook bedrijven op het gebied van levensmiddelen, ambachten, zorg en hulpverlening, productie, cultuur en consultbureaus op verschillende gebieden.

Kleine ondernemers zijn van oudsher belangrijk voor de streek en vele nieuwkomers hebben een bijdrage geleverd met ideeën en kennis die een verrijking van de streek met zich mee hebben gebracht en de dienstverlening hebben vergroot. Toch zijn er nog leemtes op diverse gebieden. Nieuwe ondernemers worden daarom met open armen ontvangen! Onder andere op het gebied van toerisme en natuur zijn er veel mogelijkheden. Hebt u al een bestaand bedrijf of een bedrijfsidee? Järnboås kan de plaats zijn waar u uw plannen kunt verwezenlijken!

Beroepsgroepen en bedrijfswerkzaamheden waar een tekort aan is in Järnboås

  • Loodgieter
  • Metselaar
  • Werkzaamheden in de bosbouw; beplanten, ontginnen en dergelijke
  • Kapper
  • Diensten in en om huis, zoals sneeuwruimen, gras maaien, ramen zemen en schoonmaken. Dit is een aantrekkelijke bedrijfstak vanwege de belastingaftrek die men kan krijgen.
  • Plaatwerker
  • Natuurtoerisme – gidsen voor onze natuurreservaten, paardrijden, wandelen etc.
  • Camping
  • In veel bedrijven gaan mensen binnen enkele jaren met pensioen waardoor de vraag naar nieuwe arbeidskrachten toe kan nemen

Sinds de herfst van 2010 wordt er elke laatste donderdag van de maand een bedrijfslunch georganiseerd. Alle ondernemers zijn dan welkom in de eetzaal van de school om een netwerk op te bouwen, elkaar te informeren en te luisteren naar lezingen die gegeven worden. Er wordt gewerkt aan een buisnesscentre in Järnboås met kantoorwerkplekken en gemeenschappelijke faciliteiten voor ondernemers.

Beroepenbarometer [PDF]

Järnboås Weather