Overige Vacatures

Lees meer: artikel van een Hollandse dokter over zijn werk in Zweden [PDF]

Beroepenbarometer

Beoordeling van de arbeidsmarkt voor het komende jaar voor een selectie van beroepen

Tekorten

Plaatwerkers voor gebouwen
Elektrotechnisch ingenieurs
Werktuigbouwkundig ingenieurs
CNC operateurs
Leraren voorschools onderwijs
Artsen
Lassers
Gereedschapmakers
IT-specialisten (webdesign, projectleider, IT-architect)
Gespecialiseerde verpleegkundigen

Overschot

Kinderverzorgers
Verkopers, detailhandel
Verkopers, vakhandel
Keuken- en restaurantmedewerkers
Magazijnmedewerkers
Medewerkers plantsoenendienst
Persoonlijke assistenten
Heftruckbestuurders
Conciërges, huismeesters
Medewerkers in de zorg (ongeschoold)

Feiten over de prognose
Het Arbeidsbureau doet twee maal per jaar een prognose. De geïnterviewde bedrijven zijn een aselecte steekproef uit het bedrijfsregister van het centraal bureau voor statistiek en hebben minimaal twee personeelsleden. De steekproef wordt samengesteld aan de hand van de diverse branches, de bedrijfsgrootte en de betreffende provincie. Het resultaat van de interviews vormen de basis voor de prognose. Een waarheidsgetrouwe beoordeling en analyse wordt echter ook gedaan op basis van andere statistieken en criteria die de arbeidsmarkt beïnvloeden. Dientengevolge zijn de prognosecijfers die uitgebracht worden de eigen conclusies van het Arbeidsbureau over de te verwachten ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.

Het aantal onderzochte bedrijven binnen de steekproef is zeer hoog, wat de betrouwbaarheid van de resultaten vergroot. In het onderzoek tijdens de afgelopen herfst bestond de steekproef landelijk uit ruim 16.500 bedrijven en de respons op de interviews was 73 %. In Örebro län bestond de steekproef uit ruim 500 bedrijven en de respons was 76 %. Hiermee was de respons hoger dan in veel soortgelijke onderzoeken, deels doordat de vragen gesteld werden tijdens een persoonlijk gesprek of telefonisch wat de kans op misverstanden verkleind heeft, deels doordat het Arbeidsbureau al langere tijd contacten onderhoudt met veel werkgevers.
Werkgevers waren niet juridisch verplicht om mee te werken en de gegevens werden onder geheimhouding vastgelegd. Het Arbeidsbureau interviewt ook vertegenwoordigers vanuit diverse beroepsgroepen in de grootste gemeentes van het land en van de provincie. Er is tevens een aantal interviews gedaan met werkgevers binnen de overheid. De respons vanuit de gemeentesector was dit keer 83 %, welke 3 % minder was dan het voorgaande onderzoek.

Järnboås Weather