Scholen en kinderopvang

De Järnboåsschool -  het hart van de dorpsgemeenschap

Midden in de streek ligt het schoolgebouw. Kinderen kunnen naar de förskola vanaf 1 jaar. Er is opvang met activiteiten tijdens de schoolvakanties en de basisschool is er gevestigd. Hier bevinden zich de klassen 1 tot en met 6. Op ongeveer 12-jarige leeftijd gaan kinderen in Zweden naar het hoogste stadium van het basisonderwijs, dit zijn de klassen 7 tot en met 9. Voor deze laatste drie jaren kunnen zij terecht in Nora.

Op school hecht men er waarde aan dat kinderen van alle leeftijden met elkaar omgaan. Gemeenschapszin en het gevoel van veiligheid in en om de school zijn erg belangrijk.

De betrokkenheid van ouders is zeer groot en de opkomst bij ouderbijeenkomsten, uitstapjes en jaarafsluitingen is hoog. Iedere klas heeft representanten in de oudervereniging, die elke maand vergadert met de rector en het overig personeel. Voor vervoer naar en van school kunnen alle kinderen kosteloos gebruik maken van de schoolbus.

Alle kinderen krijgen een warme maaltijd tussen de middag, die in de keuken van de school wordt bereid. Kinderen op de buitenschoolse opvang krijgen ook een ontbijt in de gemeenschappelijke eetzaal evenals een tussenmaaltijd. De jongere kinderen krijgen bovendien ook nog twee maal per dag fruit.

Het onderwijs is tot en met de leeftijd van 18 jaar geheel gratis in Zweden, inclusief boeken en schoolvervoer.

Na de basisschool kan men kiezen uit diverse scholen voor voortgezet onderwijs in Lindesberg en Örebro.

De gymzaal van de school wordt veelvuldig gebruikt. Niet alleen overdag door de schoolkinderen maar ook ‘s avonds. De sportvereniging in Järnboås organiseert gymlessen en kinderen kunnen diverse sporten uitproberen, zoals oriëntatielopen, judo en (boog)schieten. Verder is er volleybal, badminton, innebandy (een soort hockey) en danslessen.

Er is tevens een toneel dat gebruikt wordt voor bijeenkomsten en cultuurevenementen.

Järnboås Weather